Sosiale medier har blitt en del av de flestes hverdag, hvilket gir annonsører en unik mulighet til å nå det riktige publikummet gjennom disse kanalene.

Hva er sosiale medier? 

Sosiale Medier er kanaler som er utviklet for å kunne dele og skape innhold. Kjente kanaler som går under denne kategorien er Facebook, Instagram, SnapChat og Linkedin. Denne typen markedsføring oppleves ofte som engasjerende og inspirerende, og er svært nyttig for bedrifter når de skal gjøre et produkt eller tjeneste kjent blant riktig målgruppe.

Hva kan din bedrift få ut av markedsføring i sosiale medier?

Nedenfor har vi beskrevet tre viktige grunner til å annonsere gjennom sosiale medier: 

1. Økt relevant trafikk

Gjennom markedsføring i sosiale medier er det mulig å nå et bredt, men målrettet publikum med tilpasset budskap. Dette øker sjansen for å oppnå økt og mer relevant trafikk til din nettside eller landingsside.

2. Merkevarebygging

Sosiale medier egner seg godt for merkevarebyggende markedsaktiviteter ved å skape engasjement og oppmerksomhet

3. Konkret segmentering

Markedsføring gjennom sosiale medier gjør det mulig å spisse budskapet, mot et nøye målrettet publikum. Du kan nå ut til riktige personer basert på følgende segmenteringsmuligheter: 

  • Demografi (kjønn, alder) 
  • Geografi (Land, fylke, by)
  • Atferd 
  • Interesser

Dette gjør at bedrifter kan skape relevant innhold for sin målgruppe, og det er lettere å treffe de som faktisk er interessert i det du har å tilby.

Hvilke sosiale medier er riktig for min bedrift?

Innledningsvis nevnte vi Facebook, Instagram, LinkedIn og Snapchat som eksempler på sosiale medier som kan brukes til annonsering. Nedenfor kan du lese mer om hva som skiller de ulike plattformene fra hverandre og hvilke muligheter de gir.

Facebook & Instagram: Nå ut til spesifikke personer med visuell bildedeling 

Facebook og Instagram har millioner av brukere hver dag, og det er derfor stort potensiale for å treffe de riktige menneskene gjennom svært målrettet segmentering. Gjennom plattformene kan annonsører benytte seg av bilde og videoannonser, samt annonser for kjøp i nettbutikker, hvilket gjør at både store og små bedrifter kan lykkes med annonsering på Facebook og Instagram

LinkedIn: Treff beslutningstakere i B2B

LinkedIn er den største plattformen for profesjonelle nettverk, og plattformen bruker medlemsprofilene til brukerne sine for målretting. Dette gjør det mulig å målrette annonsene svært nøyaktig basert på:

  • Jobb (tittel, stilling, funksjon)
  • Bedrift (navn, størrelse, industri)
  • Skole (hvilken skole, studiegrad, studiefelt)

Snapchat: Kanalen for å nå den yngre målgruppe 

På SnapChat kan man annonsere gjennom Snap Ads, Geo-filter og Lenses. Siden en en stor andel av Snapchat brukerne er mellom 18 og 29 år, er det gode muligheter til å nå den yngre målgruppen. Snapchat er en kreativ kanal, og det er tilrettelagt for å skape engasjerende og kreativt innhold. 

Slik leverer vi sosiale medier for våre kunder 

Målsetting & strategi 

Første steg i prosessen er en gjennomgang med din rådgiver, som skal følge deg løpende gjennom hele samarbeidet. Målsetningen med kartleggingen er å komme frem til hvilken type annonsering som er riktig for at din bedrift skal nå sine mål, deretter blir en strategi utarbeidet i tråd med dette.

Innsikt & oppsett 

Vi er opptatt av å gjøre annonse oppsettet grundig og bruker alltid mye tid på det, for å få et godt utgangspunkt. Derfor trenger vi så mye relevant informasjon og innsikt som mulig, om bedriftens virksomhet og deres produkter eller tjenester. Når avtalen er på plass og strategien er lagt, sørger din rådgiver for å få samlet inn all relevant informasjon fra dere, for at vårt produksjonsteam kan gå i gang med konto og annonseoppsett, samt design av annonser om det er ønskelig.

Annonsering & optimalisering 

Så fort våre teknikere er ferdig med oppsett av annonseringen, går vi live. Deretter starter arbeidet med den løpende optimaliseringen for å sørge for at din bedrift får utbytte av markedsføringen.  Alt vi gjør måles, og vi bruker innsamlet data til å tilpasse og optimalisere annonsene løpende for å oppnå best mulig resultater til enhver tid.  

Rådgivning & rapportering 

Vi ønsker å gi våre kunder transparens gjennom hele samarbeidet. Derfor er det viktig for oss å opprettholde den høyeste kvaliteten i bransjen, hva gjelder oppfølging og rapportering av resultater for å skape et god samarbeid. Hver måned vil resultatene oppnådd gjennom annonseringen sammenfattes i en rapport og gjennomgåes med deg av din rådgiver. På den måten har du som kunde alltid oversikt over hva markedsføringen generer, og vi kan løpende endre strategi om vi ser at noe ikke fungerer.

Hvordan prissettes annonsering i sosiale medier?

Ved annonsering i sosiale medier betaler man for klikk, visninger og konverteringer. Kostnadene avhenger av kanal, størrelse på kampanje og hvilke mål man ønsker å oppnå. Mulighetene er mange, og dette er en type annonsering som passer uansett om du er en stor eller liten bedrift, da kostnadene varierer avhengig av størrelse på annonsebudsjett og volum av annonsedesign.

Kunder vi har levert annonsering i sosiale medier for

Her kan du lese mer om hvordan våre kunder har lykkes med annonsering i sosiale medier.

Ønsker du hjelp med annonsering på Sosiale Medier?

Synes du annonseringer på sosiale medier høres spennende ut? Da tar vi gjerne en prat med deg om ditt potensiale for vekst, og hvordan vi kan skape gode resultater for din bedrift.

Vil du vite mer?

FINN OSS

Akersgata 5

RING OSS

21 42 42 80