Hva er søkemotoroptimalisering?

Visste du at over 80 % av alle kjøp starter med et søk på nett? Hovedandelen av denne trafikken ledes inn på det organiske søket, altså plasseringene rett nedenfor Google-annonsene. SEO kommer fra det engelske ordet “Search Engine Optimization”. SEO kan oppsummeres som ulike metoder og teknikker man benytter for å synliggjøre produktene og tjenestene på det ubetalte søket. SEO arbeidet kan vi dele inn i 3 hovedkategorier:

Teknisk SEO: Dette handler om å legge til rette for at Googles søkemotor roboter kan lese og indeksere nettsiden din så effektivt som mulig.

On-Page SEO: Dette er endringer som gjøres på din nettside for å forbedre posisjonen på relevante søkeord.

Off-Page SEO: Dette er alle tiltak som gjøres utenfor din egen nettside for å øke synligheten på produktene og tjenestene dere tilbyr.

Vet du hvem dine konkurrenter er?

Vi tilbyr en overordnet gratis konkurrentanalyse her. Det er helt avgjørende for din virksomhet å legge det riktige grunnlaget for din SEO strategi.

Hva kan din bedrift få ut av SEO?

Nedenfor har vi listet opp de 5 viktigste konkurransefordelene din bedrift kan oppnå hvis du jobber strategisk med SEO over tid:

1. Gratis og relevant trafikk inn på siden din

Det organiske søket skiller seg fra andre markedsføringskanaler ved at man ikke betaler for antall klikk eller visninger av annonser. Dette gjør at man på sikt kan oppnå synlighet for søkeresultater innenfor alle tjenestene eller produktene som deres bedrift tilbyr.

2. Sikrer din største trafikk kilde

Omtrent 40% av alle klikk i Googles søkeresultater er på organiske treff, som gjør kanalen til den som oftest står for den største andelen av trafikk og inntekt inn på siden.

3. Skaper flere salg

For å oppnå god synlighet på Google er det helt avgjørende at brukeropplevelsen på hjemmesiden er god. Utviklingen innen SEO de siste årene har i stor grad påvirket hvordan man oppnår gode resultater og arbeider med SEO. Tidligere jobbet man ut fra hva søkemotoren ga synlighet for, men de siste årene har fokuset vært rettet mot god brukeropplevelse for de som søker etter produktene og tjenestene som din bedrift tilbyr.

Et godt SEO arbeid skaper ikke kun god synlighet, men den hever også brukeropplevelsen for alle dine besøkende, som igjen betyr økt lønnsomhet på sikt.

4. Holder deg oppdatert om utviklingen innenfor din bransje

Teknologien gjør noe med oss, og smarttelefonene har i stor grad påvirket hvordan vi vurderer nye produkter og tjenester. Dette gjør at dine potensielle kunder søker etter informasjon på forskjellige måter og det kan være vanskelig å fange opp fortløpende endringer. Et grundig SEO-arbeid fanger opp endringene som skjer med søketrendene og dette gjør at du til enhver tid kan være sikker på at budskapet ditt treffer målgruppen din til riktig tid og sted.

5. Få en konkurransefordel!

SEO er idag en av de aller viktigste markedsføringskanalene og vi ser at stadig flere bedrifter styrker sin satsing innenfor dette området. En ting er sikkert når det kommer til synlighet på nett: Konkurransen om å være synlig har aldri vært større. Det er derfor helt essensielt å utarbeide en strategisk SEO-strategi for å holde følge og få en konkurransefordel til dine største konkurrenter.

Hvorfor jobber ikke flere med SEO?

Hvis det er så mange fordeler med SEO, hvorfor fokuserer ikke flere bedrifter på å arbeide med dette selv? Nedenfor har vi listet opp de tre største utfordringer man vil støte på når man jobber med SEO.

1. Hva skal man starte å arbeide med?

Som nevnt tidligere kan vi dele SEO-arbeidet inn i tre hovedkategorier: Teknisk SEO, On-Page og Off-Page SEO. Innenfor hver av disse kategoriene finnes det utallige variabler man kan justere, så da er spørsmålet: Hva skal man starte med?

  • Vurder hvilke bilder på nettsiden som bør komprimeres
  • Ta en gjennomgang av tekstene på nettsiden og vurder om det bør produseres mer tekst 
  • Rett fokus mot bestemte sider og lag en plan på hva de skal inneholde
  • Gjør deg opp en mening om hva slags innhold kundene er på utkikk etter og jobb ut fra det

Det oppstår fort mange spørsmål når man jobber med SEO. Det som er vanskelig er å vite hvilke av disse aktivitetene som har størst påvirkning på synligheten til din side. Det avhenger av konkurransebildet og utgangspunktet for siden din. Hver nettside vil ha svært forskjellige behov for SEO-tiltak for å oppnå gode resultater. Et SEO byrå kan bistå deg med å få gjennomført de riktige tiltakene. De kommer med råd som vil spare deg for tid og penger, ved å gjøre analyser av nettsiden din, og identifisere hvilke tiltak som vil skape best mulig resultater basert på utgangspunktet ditt.

2. Googles algoritmer forandrer seg fortløpende

I fjor oppga Google at de gjennomførte hele 3234 oppdateringer på algoritmene i deres søkemotor. Det betyr i praksis at de i snitt gjør mer enn 8 oppdateringer hver eneste dag! Disse endringene påvirker oppførselen til søkemotoren og hvilke søkeresultater den presenterer for hvert enkelt søk. De samme oppdateringene har medført store endringer på hvilke SEO-innsatser som Google premierer og gir økt synlighet til. Søkemotoralgoritmene har blitt så avanserte at de ser mer på relevansen for søkeresultatet, enn på for eksempel meta titler og beskrivelser. Et byrå som jobber med SEO har som oftest et stort spekter av kunder, innenfor ulike kundesegmenter og størrelser. Dette gjør at de i langt større grad er kvalifiserte til å fange opp når Googles oppdateringer skaper nye rangeringsparametre for deg og din bedrift.

3. "TTT” Ting tar tid

Alle ønsker seg raske resultater, og mange har urealistiske forventninger til hvor raskt man skal oppnå målbare resultater. Realiteten er at SEO er et svært tidkrevende arbeid som krever jevn innsats over lengre perioder for å oppnå gode resultater. Det er ikke uvanlig at målbare resultater ikke oppstår før 3 til 6 måneder etter oppstart, selv med et svært systematisk arbeid. Det krever tid, planlegging og løpende strategiske avgjørelser for å oppnå langsiktig lønnsomhet for din bedrift.

Hvordan prissettes SEO?

Kostnadene tilknyttet søkemotoroptimalisering avhenger av bedriften du driver, oppbyggingen av nettsiden din, nettsidens størrelse, nåværende synlighet, konkurransebildet og hvilke mål man ønsker å oppnå. Dette er bare noen få ting som påvirker den faktiske kostnaden på SEO. Praksisen for hvordan byråer leverer SEO er svært forskjellig. Noen har faste pakkepriser som tilbys uavhengig av hvilken bedrift du er mens andre tilbyr kun skreddersydde løsninger. Det er også vanlig å tilby engangsprodukter som omfattende SEO analyser, konkurrentanalyse og søkeordsanalyse for å nevne noen.

Du får hva du betaler for

Hva må du betale for en god SEO-tjeneste for din bedrift? Det finnes månedlige avtaler på et par tusen kroner, men vår erfaring er at disse budsjettene ofte er for lave for å sikre gode resultater. Det er viktig å huske at resultater sikres ved tidkrevende arbeidsoppgaver som analyser, optimering og revidering av arbeid.

Det viktigste å tenke på ved valg av budsjett er å se hvilken verdi som tilføres bedriften gjennom arbeidet. Under kan du lese mer om hvordan Solid Media arbeider med søkemotoroptimalisering for kundene våre.

Slik jobber vi med SEO

Vi er et byrå lokalisert i Oslo, som har spesialisert seg på å få topplasseringer på det organiske søket. Nedenfor ser du vår overordnede strategi for å oppnå dette.

Steg 1: Finne relevant trafikk

Det er viktig å huske at søkemotorer presenterer søkeresultatet på sidenivå og ikke for nettsiden som helhet. Det er derfor helt  nødvendig å sikre at alle sidene på nettsiden din indekseres riktig, og gjenspeiler søkeordene som enkeltpersonen benytter.

Derfor starter vi alltid vårt SEO arbeid med en omfattende søkeordsanalyse der vi kartlegger alle relevante nøkkelbegreper og mulige variasjoner for din bedrift som det er søkeinteresse for. Dette legger grunnlaget for resten av jobben, og gir oss muligheten til å skape relevant innhold som på best mulig måte besvarer det søkeren har søkt etter

Steg 2: Valg av rett strategi

Når alle relevante søkeord er lokalisert utvikler vi en skreddersydd strategi for din bedrift basert på:

  • Tekniske løsninger på nettsiden, for å sikre rask og effektiv indeksering av relevante sider
  • Nåværende organisk synlighet for din bedrift
  • Konkurransebildet
  • Tekstinnhold på sidene
  • Googles oppfatning av troverdigheten til siden (Lenker inn til siden)
  • Marginer på produkter / tjenester

Basert på disse funnene vil vi i samarbeid med deg og din bedrift legge opp en strategi som vil bringe økt synlighet og lønnsomhet i årene som kommer.

Steg 3: Implementering, måling og revidering

På bakgrunn av SEO strategien starter vi optimaliseringsarbeidet på de områdene vi anser som essensielle for å øke synligheten. For noen bedrifter innebærer dette å implementere tekniske løsninger på nettsiden deres, mens for andre kan det første tiltaket være å skape mer tekst for nettsiden.

Vi bruker løpende et egenutviklet analyseverktøy når vi jobber for hver SEO kunde. Dette sørger for at vi til enhver tid kan måle fremgangen av det utførte arbeidet vi har gjort.

Steg 4: Rådgivning og rapportering 

Vi ønsker å gi våre kunder transparens gjennom hele samarbeidet. Derfor er det viktig for oss å opprettholde den høyeste kvaliteten i bransjen, hva gjelder oppfølging og rapportering av resultater for å skape et god samarbeid. Hver måned vil resultatene oppnådd gjennom arbeidet med SEO sammenfattes i en rapport og gjennomgåes med deg av din rådgiver. På den måten har du som kunde alltid oversikt over hva søkemotoroptimaliseringen generer, og vi kan løpende endre strategi om vi ser at noe ikke fungerer.

Bedrifter VS Nettbutikker

Nødvendige SEO tiltak for økt synlighet vil ofte variere, avhengig av om du er en lokal bedrift (håndverker eller rørlegger) eller en stor nettbutikk. For å sikre en god leveranse har vi valgt å skille våre SEO-produkter mellom disse to: Bedrift og nettbutikk. Vi sørger til enhver tid å holde oss oppdatert slik at vi kan være den beste tilbyderen av søkemotoroptimalisering for våre kunder.

Kunder vi har levert SEO for

Her kan du lese mer om hvordan vi har hjulpet bedrifter til å lykkes med det organiske søket.

Ønsker du en SEO kartlegging?

Synes du vår SEO tjeneste høres spennende ut? Da vil vi gjerne ta en prat med deg om ditt potensiale for organisk vekst og hvordan vi kan skape gode resultater for din bedrift.

Ta kontakt med vår Head of SEO, Kristoffer Moen på +47 47633833/kristoffer@solidmedia.no eller send oss en melding gjennom chat/kontaktskjema. 

Ønsker du en SEO kartlegging

Hva er SEO?

SEO står for søkemotoroptimalisering og er en rekke metoder / teknikker vi utfører på din nettside for å oppnå bedre organisk synlighet –> Flere besøkende –> Øker inntekten

Hva gjør et SEO byrå?

Solid Media har i en rekke år spesialisert seg på søkemotoroptimalisering og hjelper i dag en rekke store bedrifter med å øke den organiske synligheten. Vi skreddersyr SEO strategier etter hver kundes behov og arbeidet kan bestå av: utvikle innhold, skape nye landingssider, søkeordsanalyse osv.

Hva koster SEO?

Det varier fra hvor mye som skal utføres, men en vanlig timepris for en SEO ekspert er fra 1000 – 2000 kr / time. I Solid Media leverer vi hovedsakelig løpende SEO arbeid med et månedlig budsjett da dette gir mest avkastning for våre kunder.

Vil du vite mer?

FINN OSS

Akersgata 5

RING OSS

21 42 42 80