Hvordan fungerer rådgivningen hos Solid Media?

Et team med spisskompetanse på hvert sitt fagområde (Google Ads, SEO eller Sosiale Medier) er de som utfører annonseringen. I tillegg til disse ekspertene, har du alltid din egen rådgiver til disposisjon som du forholder deg til gjennom hele samarbeidet. Denne personen er ditt dedikerte kontaktpunkt hos Solid Media, som samordner alle de digitale markedsaktivitetene, har kontroll på alt som gjøres, og sørger for at du løpende får gode råd og oppfølging. Din rådgiver analyserer tiltak og resultater, og passer på at dine investeringer forvaltes på en god måte. Månedlig har de gjennomgang av rapporter med deg, slik at du alltid har oversikt over hvilke resultater annonseringen genererer, og hva som er planen videre.

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre rådgivere? Kontakt oss her.

Hvorfor er det viktig med rådgivning når man annonserer digitalt? 

Digital markedsføring byr på mange muligheter, og endringer skjer raskt. For å få mest ut av markedsbudsjettet er man avhengig av å analysere aktivitetene underveis for å kunne optimalisere de tiltakene som gir resultater, og justere det som ikke fungerer.

Våre rådgivere hjelper deg med å sikre disse resultatene ved at de løpende gjennom samarbeidet analyserer markedsaktivitetene. I samråd med ekspertene på de ulike fagfeltene kommer de med anbefalinger til nye tiltak underveis, for at din bedrift skal nå målsettingene sine. Gode resultater krever et godt samarbeid mellom leverandør og kunde. For å få til det mener vi det er viktig at våre kunder har innsikt i hva annonseringen generer, hvilket vi løser gjennom kontinuerlig rapportering av resultater.

Når resultater skal oppnås gjennom digital markedsføring, er det viktig at de som rådgir forstår business modellen til bedriften de jobber med, og har fokus på lønnsomhet.  Rådgiverne våre har god kommersiell teft, hvilket gjør at de alltid vil jobbe strategisk for å nå målsettingen til bedriften, og planlegge markedsaktivitetene ut fra det. 

Din rådgiver hjelper deg med å prioritere de riktige kanalene slik at du skal få mest ut av pengene du investerer i markedsføringen, enten det er Google Ads, SEO eller Sosiale Medier.

Ønsker du oppfølging av dine markedsaktiviteter på nett? Fyll inn skjema nedenfor eller kontakt oss her.

RådgivningBilde

 

Vil du vite mer?